วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สมอ – 330705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สมอ

ภาษาไทย : ต. สมอ  อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ

English : Samo ,Prang Ku, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330705

รหัส อำเภอ : 3307

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.820

ลองติจูด : 104.094

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.820,104.094,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/