วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สมสะอาด – 460511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สมสะอาด

ภาษาไทย : ต. สมสะอาด  อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

English : Som Sa-At ,Kuchinarai, Kalasin

รหัส ตำบล : 460511

รหัส อำเภอ : 4605

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.451

ลองติจูด : 104.048

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.451,104.048,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/