วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สมสะอาด – 340708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สมสะอาด

ภาษาไทย : ต. สมสะอาด  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Som Sa-At ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340708

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.824

ลองติจูด : 104.987

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.824,104.987,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/