วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สบโขง – 501805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สบโขง

ภาษาไทย : ต. สบโขง  อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

English : Sop Khong ,Omkoi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501805

รหัส อำเภอ : 5018

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 17.654

ลองติจูด : 98.217

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.654,98.217,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/