วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สบเปิง – 500606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สบเปิง

ภาษาไทย : ต. สบเปิง  อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

English : Sop Poeng ,Mae Taeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500606

รหัส อำเภอ : 5006

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.104

ลองติจูด : 98.810

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.104,98.810,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/