วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สบเตี๊ยะ – 500205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สบเตี๊ยะ

ภาษาไทย : ต. สบเตี๊ยะ  อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

English : Sop Tia ,Chom Thong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500205

รหัส อำเภอ : 5002

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.352

ลองติจูด : 98.668

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.352,98.668,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/