วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สบสาย – 540410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สบสาย

ภาษาไทย : ต. สบสาย  อ. สูงเม่น จ. แพร่

English : Sop Sai ,Sung Men, Phrae

รหัส ตำบล : 540410

รหัส อำเภอ : 5404

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 18.102

ลองติจูด : 100.023

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.102,100.023,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/