วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สบป้าน – 520205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สบป้าน

ภาษาไทย : ต. สบป้าน  อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง

English : Sop Pat ,Mae Mo, Lampang

รหัส ตำบล : 520205

รหัส อำเภอ : 5202

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.250

ลองติจูด : 99.807

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.250,99.807,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/