วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สบปราบ – 521101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สบปราบ

ภาษาไทย : ต. สบปราบ  อ. สบปราบ จ. ลำปาง

English : Sop Prap ,Sop Prap, Lampang

รหัส ตำบล : 521101

รหัส อำเภอ : 5211

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 17.835

ลองติจูด : 99.344

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.835,99.344,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/