วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สนามไชย – 220904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สนามไชย

ภาษาไทย : ต. สนามไชย  อ. นายายอาม จ. จันทบุรี

English : Sanam Chai ,Na Yai Am, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220904

รหัส อำเภอ : 2209

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.625

ลองติจูด : 101.874

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.625,101.874,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/