วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สนามชัย – 311114

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สนามชัย

ภาษาไทย : ต. สนามชัย  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Sanam Chai ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311114

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.207

ลองติจูด : 103.356

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.207,103.356,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/