วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สนม – 320801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สนม

ภาษาไทย : ต. สนม  อ. สนม จ. สุรินทร์

English : Sanom ,Sanom, Surin

รหัส ตำบล : 320801

รหัส อำเภอ : 3208

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.203

ลองติจูด : 103.761

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.203,103.761,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/