วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สถาน – 550503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สถาน

ภาษาไทย : ต. สถาน  อ. ปัว จ. น่าน

English : Sathan ,Pua, Nan

รหัส ตำบล : 550503

รหัส อำเภอ : 5505

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.224

ลองติจูด : 100.951

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.224,100.951,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/