วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สตึก – 311101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สตึก

ภาษาไทย : ต. สตึก  อ. สตึก จ. บุรีรัมย์

English : Satuek ,Satuek, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311101

รหัส อำเภอ : 3111

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.263

ลองติจูด : 103.301

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.263,103.301,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/