วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. สงยาง – 350610

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. สงยาง

ภาษาไทย : ต. สงยาง  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

English : Song Yang ,Maha Chana Chai, Yasothon

รหัส ตำบล : 350610

รหัส อำเภอ : 3506

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.446

ลองติจูด : 104.225

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.446,104.225,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/