วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศิลาดาน – 180203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศิลาดาน

ภาษาไทย : ต. ศิลาดาน  อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท

English : Sila Dan ,Manorom, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180203

รหัส อำเภอ : 1802

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.354

ลองติจูด : 100.122

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.354,100.122,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/