วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศาลารีไทย – 191005

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศาลารีไทย

ภาษาไทย : ต. ศาลารีไทย  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Sala Ri Thai ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191005

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.565

ลองติจูด : 100.848

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.565,100.848,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/