วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีโนนงาม – 331406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีโนนงาม

ภาษาไทย : ต. ศรีโนนงาม  อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

English : Si Non Ngam ,Si Rattana, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331406

รหัส อำเภอ : 3314

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.806

ลองติจูด : 104.419

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.806,104.419,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/