วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีแก้ว – 350814

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีแก้ว

ภาษาไทย : ต. ศรีแก้ว  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Si Kaeo ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350814

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.194

ลองติจูด : 104.332

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.194,104.332,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/