วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีแก้ว – 331401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีแก้ว

ภาษาไทย : ต. ศรีแก้ว  อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ

English : Si Kaeo ,Si Rattana, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331401

รหัส อำเภอ : 3314

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.766

ลองติจูด : 104.476

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.766,104.476,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/