วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีเตี้ย – 510304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีเตี้ย

ภาษาไทย : ต. ศรีเตี้ย  อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

English : Si Tia ,Ban Hong, Lamphun

รหัส ตำบล : 510304

รหัส อำเภอ : 5103

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.383

ลองติจูด : 98.750

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.383,98.750,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/