วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข – 440408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข

ภาษาไทย : ต. ศรีสุข  อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

English : Si Suk ,Kantharawichai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440408

รหัส อำเภอ : 4404

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.348

ลองติจูด : 103.263

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.348,103.263,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/