วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข – 400602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข

ภาษาไทย : ต. ศรีสุข  อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น

English : Si Suk ,Si Chomphu, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400602

รหัส อำเภอ : 4006

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.751

ลองติจูด : 102.206

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.751,102.206,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/