วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข – 340416

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข

ภาษาไทย : ต. ศรีสุข  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Si Suk ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340416

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.477

ลองติจูด : 104.515

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.477,104.515,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/