วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข – 321505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข

ภาษาไทย : ต. ศรีสุข  อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์

English : Si Suk ,Si Narong, Surin

รหัส ตำบล : 321505

รหัส อำเภอ : 3215

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.738

ลองติจูด : 103.818

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.738,103.818,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/