วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข – 321205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุข

ภาษาไทย : ต. ศรีสุข  อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์

English : Si Suk ,Samrong Thap, Surin

รหัส ตำบล : 321205

รหัส อำเภอ : 3212

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.070

ลองติจูด : 103.949

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.070,103.949,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/