วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุขสำราญ – 400805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสุขสำราญ

ภาษาไทย : ต. ศรีสุขสำราญ  อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

English : Si Suk Samran ,Ubolratana, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400805

รหัส อำเภอ : 4008

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.920

ลองติจูด : 102.703

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.920,102.703,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/