วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสะอาด – 330528

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสะอาด

ภาษาไทย : ต. ศรีสะอาด  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Si Sa-At ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330528

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.754

ลองติจูด : 104.102

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.754,104.102,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/