วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสองรัก – 420113

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสองรัก

ภาษาไทย : ต. ศรีสองรัก  อ. เมืองเลย จ. เลย

English : Si Song Rak ,Mueang Loei, Loei

รหัส ตำบล : 420113

รหัส อำเภอ : 4201

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.642

ลองติจูด : 101.769

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.642,101.769,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/