วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสว่าง – 311305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสว่าง

ภาษาไทย : ต. ศรีสว่าง  อ. นาโพธิ์ จ. บุรีรัมย์

English : Si Sawang ,Na Pho, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311305

รหัส อำเภอ : 3113

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.673

ลองติจูด : 102.934

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.673,102.934,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/