วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสงคราม – 420913

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีสงคราม

ภาษาไทย : ต. ศรีสงคราม  อ. วังสะพุง จ. เลย

English : Si Songkhram ,Wang Saphung, Loei

รหัส ตำบล : 420913

รหัส อำเภอ : 4209

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.254

ลองติจูด : 101.799

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.254,101.799,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/