วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีวิชัย – 510409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีวิชัย

ภาษาไทย : ต. ศรีวิชัย  อ. ลี้ จ. ลำพูน

English : Si Wichai ,Li, Lamphun

รหัส ตำบล : 510409

รหัส อำเภอ : 5104

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.079

ลองติจูด : 98.898

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.079,98.898,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/