วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีวิชัย – 470808

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีวิชัย

ภาษาไทย : ต. ศรีวิชัย  อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร

English : Si Wichai ,Wanon Niwat, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470808

รหัส อำเภอ : 4708

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.536

ลองติจูด : 103.680

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.536,103.680,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/