วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีละกอ – 300610

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีละกอ

ภาษาไทย : ต. ศรีละกอ  อ. จักราช จ. นครราชสีมา

English : Si Lako ,Chakkarat, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300610

รหัส อำเภอ : 3006

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.938

ลองติจูด : 102.427

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.938,102.427,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/