วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีราชา – 200701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีราชา

ภาษาไทย : ต. ศรีราชา  อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

English : Si Racha ,Si Racha, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200701

รหัส อำเภอ : 2007

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.162

ลองติจูด : 100.923

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.162,100.923,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/