วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีภูมิ – 550606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีภูมิ

ภาษาไทย : ต. ศรีภูมิ  อ. ท่าวังผา จ. น่าน

English : Si Phum ,Tha Wang Pha, Nan

รหัส ตำบล : 550606

รหัส อำเภอ : 5506

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.069

ลองติจูด : 100.726

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.069,100.726,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/