วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีภูมิ – 500101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีภูมิ

ภาษาไทย : ต. ศรีภูมิ  อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

English : Si Phum ,Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500101

รหัส อำเภอ : 5001

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.796

ลองติจูด : 98.985

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.796,98.985,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/