วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีบุญเรือง – 390402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีบุญเรือง

ภาษาไทย : ต. ศรีบุญเรือง  อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

English : Si Bunrueang ,Si Bun Rueang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390402

รหัส อำเภอ : 3904

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 16.922

ลองติจูด : 102.302

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.922,102.302,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/