วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีบุญเรือง – 401806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีบุญเรือง

ภาษาไทย : ต. ศรีบุญเรือง  อ. ชนบท จ. ขอนแก่น

English : Si Bunrueang ,Chonnabot, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401806

รหัส อำเภอ : 4018

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.115

ลองติจูด : 102.623

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.115,102.623,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/