วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีธาตุ – 410901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีธาตุ

ภาษาไทย : ต. ศรีธาตุ  อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

English : Si That ,Si That, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410901

รหัส อำเภอ : 4109

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 16.987

ลองติจูด : 103.211

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.987,103.211,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/