วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีถ้อย – 571004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีถ้อย

ภาษาไทย : ต. ศรีถ้อย  อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

English : Si Thoi ,Mae Suai, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 571004

รหัส อำเภอ : 5710

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.677

ลองติจูด : 99.317

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.677,99.317,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/