วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีถ้อย – 560702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีถ้อย

ภาษาไทย : ต. ศรีถ้อย  อ. แม่ใจ จ. พะเยา

English : Si Thoi ,Mae Chai, Phayao

รหัส ตำบล : 560702

รหัส อำเภอ : 5607

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.357

ลองติจูด : 99.725

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.357,99.725,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/