วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีตระกูล – 330527

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีตระกูล

ภาษาไทย : ต. ศรีตระกูล  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Si Trakun ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330527

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.639

ลองติจูด : 104.280

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.639,104.280,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/