วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีดอนชัย – 570308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีดอนชัย

ภาษาไทย : ต. ศรีดอนชัย  อ. เชียงของ จ. เชียงราย

English : ศรีดอนชัย ,Chiang Khong, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570308

รหัส อำเภอ : 5703

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 20.150

ลองติจูด : 100.324

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@20.150,100.324,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/