วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีณรงค์ – 320204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีณรงค์

ภาษาไทย : ต. ศรีณรงค์  อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

English : Si Narong ,Chumphon Buri, Surin

รหัส ตำบล : 320204

รหัส อำเภอ : 3202

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.373

ลองติจูด : 103.338

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.373,103.338,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/