วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีฐาน – 421001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีฐาน

ภาษาไทย : ต. ศรีฐาน  อ. ภูกระดึง จ. เลย

English : Si Than ,Phu Kradueng, Loei

รหัส ตำบล : 421001

รหัส อำเภอ : 4210

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 16.880

ลองติจูด : 101.771

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.880,101.771,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/