วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีฐาน – 350505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีฐาน

ภาษาไทย : ต. ศรีฐาน  อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร

English : Si Than ,Pa Tio, Yasothon

รหัส ตำบล : 350505

รหัส อำเภอ : 3505

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.777

ลองติจูด : 104.343

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.777,104.343,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/