วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ศรีกะอาง – 260310

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ศรีกะอาง

ภาษาไทย : ต. ศรีกะอาง  อ. บ้านนา จ. นครนายก

English : Si Ka-Ang ,Ban Na, Nakhon Nayok

รหัส ตำบล : 260310

รหัส อำเภอ : 2603

รหัส จังหวัด  : 26

ละติจูด : 14.308

ลองติจูด : 101.117

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.308,101.117,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/