วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วารินชำราบ – 341501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วารินชำราบ

ภาษาไทย : ต. วารินชำราบ  อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

English : Warin Chamrap ,Warin Chamrap, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341501

รหัส อำเภอ : 3415

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.200

ลองติจูด : 104.853

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.200,104.853,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/