วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. วันยาว – 220206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. วันยาว

ภาษาไทย : ต. วันยาว  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Wan Yao ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220206

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.439

ลองติจูด : 102.234

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.439,102.234,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/